• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز ماشین روسی

این شبیه ساز واقعی اتومبیل روسی، و رانندگی درون شهری را امتحان کنید. اکنون می توانید با یک ماشین روسی به صورت رایگان رانندگی و رانش را احساس کنید.

The description of Russian Cars Simulator

Is a real physics engine game and simulator.
Ever wanted to try a russian cars simulator and city driving?
Now you can drive, drift and feel a russian car for free!
Accurate physics engine that can deliver the most realistic racing fun possible.

Download and play OPPANA GAMES! And enjoy yourself!

https://www.facebook.com/OppanaGames
https://vk.com/oppana_games

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»