• فارسی
  • English

توضیحات گریلند

تهاجم یا تصادف؟ آیا آنها دوستانه هستند یا خصمانه؟ آن را پیدا کنید و راه خود را از طریق دنیای منحصر به فرد گریلند پیدا کنید.

گریلند یک داستان نوآر از جستجوی عزیزتان است که توسط انسان ها اسیر شده است. شما به عنوان یک پرنده کوچک خود را در میانه جنگ بین نیروهای انسانی و بیگانه می بینید. پرواز کنید و راه خود را از طریق زمین های پر از تشعشعات پیدا کنید، در داخل معادن و ساختمان ها پرواز کنید و رئیس ها را شکست دهید.
بازی کامل را باز کرده و کل داستان را باز کنید.

در طول مراحل با دشمنان مختلفی روبرو می شوید و به طور مداوم پازل های داستان را کشف می کنید. هرگز تسلیم نشوید، به آنها نشان دهید که حتی اگر موجود کوچکی هستید، اعمال شما مهم هستند، حتی می توانید کسی باشید که جهان را نجات می دهد.

امکانات بازی Grayland - گریلند:
  • گیم پلی منحصر به فرد
  • باس فایت های مختلف
  • داستان دل نشین
  • فضای زیبا با سبک هنری
  • سطوح چالش برانگیز
  • رنگ خود را برای بازی انتخاب کنید
تغییرات نسخه 1.10.05.01960:
رفع اشکال
-اثر ارتعاش اختیاری در آسیب

The description of Grayland

Invasion or accident? Are they friendly or hostile? Find it out and find your way through the unique world of Grayland.

Grayland is a noir story of seeking your loved one captured by Humans. You, as a little bird find yourself in the middle of the war between the Human and the Alien forces. Fly and fight your way through the radiation filled lands, fly inside the mines and buildings and beat the bosses.

Will a small bird be able to solve what big leaders can not? Unlock the full game and unfold the whole story.

During the levels you face different enemies and continuously discover the puzzles of the story. Never give up, show them that even if you're a tiny being, your actions are important, you can even be the one who saves the World.

Features:
- unique gameplay
- various boss fights
- heart catching story
- beautiful atmosphere and art style
- challenging levels
- pick your color to play with

2019 Google Indie Game Showcase Finalist

A one-time purchase unlocks the whole premium game.

Do you have any issues, questions or suggestions for improvement? Please send us your ideas and feedback!

Reach us on Discord: https://discord.gg/CUh7GWW
Website: www.1der-ent.com
Facebook: facebook.com/1DerEnt
Twitter: twitter.com/1DerEnt
Youtube: youtube.com/user/1DERentertainment

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»