• فارسی
  • English

توضیحات جنگ تیرانداز

از قلعه دفاع کن
99 پیکان.
999مرحله
9999ارتقا.
تغییرات نسخه 2.1:
- برخی از اشکالات رفع شده است.

The description of Arrow War

Defend the Castle.

99+ Arrows.
999+ Stages.
9999+ Upgrades.