• فارسی
  • English

توضیحات جنگ تیرانداز

از قلعه دفاع کن
99 پیکان.
999مرحله
9999ارتقا.
تغییرات نسخه 2.5:
-رفع مشکل مربوط به خرید درون برنامه ای
-رفع مشکل مربوط به ذخیره داده ها

اگر مشکلی داشتید، لطفاً به owings37@gmail.com ایمیل بزنید. ما سعی خواهیم کرد مشکل را در اسرع وقت حل کنیم.

The description of Arrow War

Defend the Castle.

99+ Arrows.
999+ Stages.
9999+ Upgrades.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»