• فارسی
  • English

توضیحات گربه پنجه پا - حیوان خانگی سخنگو من

دوست داشتنی ترین بازی گربه! را بازی کنید. آیا حاضرید با گربه ناز در این بازی گربه سخنگو لذت ببرید؟ شما به آن غذا می دهید و بازی سرگرم کننده نوازش گربه را با بچه گربه ناز خود انجام می دهید. گربه پنجه پا یک بازی مراقبت از حیوانات است که برای خانواده ها و تمام سنین طراحی شده است. بازیکنان می توانند مسئولیت کامل غذا دادن به گربه و پرورش یک بچه گربه بامزه مجازی را بر عهده بگیرند و بازی های عالی را با هم انجام دهند. می توانید یک گربه دوست گربه سخنگو پیدا کنید، به بچه گربه کوچولو با غذاهای خوشمزه غذا بدهید، بازی های زیادی با بچه گربه شایان ستایش خود انجام دهید و به حیوان خانگی سخنگو خود گوش دهید.
تغییرات نسخه 1.2.9:
به PawPaw Cat نسخه 1.2.9 خوش آمدید
- در این نسخه بومی سازی قیمت ارز برای خریدهای درون برنامه ای اضافه شده است.
- بهبودهای کلی و رفع اشکال جزئی انجام شده است.
- تغییرات طراحی انجام شده است.
با شایان ستایش ترین بازی گربه لذت ببرید!

The description of PawPaw Cat | My talking pet ca

The most adorable cat game! PAWPAW CAT ! Are you ready to enjoy with cute cat in this great talking cat game ? You will feed it and play fun cat petting game with your cute kitten. PawPaw Cat is a animal care game which is designed for families and all ages. Players can take full responsibility of cat feeding and growing a virtual cute kitten and play great games together. You can get a talking cat friend with Pawpaw Cat, feed the little kitten with delicious foods, play many games with your adorable kitty, and listen your talking pet. Pawpaw Cat is appropriate for all cat lovers and talking cat game fans. With PawPaw Cat, kids will learn to take care of a pet cat and play many safe, educational, fun games with the Cat. You can name your kitty, offer the cat a nice living space and make it happy. As daytime responsibilities you can feed it delicious meals and formulas, and play adventurous mini games together. To keep your cute kitten clean and healthy in animal petting game, you can take it to the veterinary, lay it to sleep in its own bed, and give it a nice various colored bubble bath. While these responsibilities help you collect paw points and diamonds in the game, you can use the paw points in pet store to take care of all your pet friend's needs and give it gifts to make it happy. While you help it grow, you can enjoy having a very cute virtual pet and talking animal. Game features - 4 different kittens. - You can give a name to your cat. - All cats are talking cat in Pawpaw game. - Design your all in-game rooms, home and cat. - Buy many different accessories for your cat. - Many different foods, fruits and meals. - Colorful bubbles and a nice bath animations. - Daily rewards and gift boxes. Great mini games - Raccoon saver : Play a perfect bubble shooting game and rescue the raccoon's babies. - Space cat : Choose your spaceship and be ready for a marvelous space shooter game. - Jelly garden : A perfect match-3 game, classic game with adventurous levels. You will love jelly garden game. - Juicy cat : Another perfect match-3 genre game which will you play with delicious fruits. - Bubble cat : Do you like balloon shooting games ? Play bubble cat game with your own in-game cat ! - Breaker ball : A perfect brick breaking and ball breaker game which will you enjoy it. - Ninja food : A classic food ninja game with different rewards. - Jumper : How far can you jump with your in-game cat ? - Color Circle : A logic color puzzle with different colors and levels. - Memory : Our little friends will love to play memory games. - Falling stars : You should collect all stars falling while your cat skateboarding. - Bouncing cat : You should avoid bombs and collect the diamonds in the game. We are always open to suggestions that would help us develop our PawPaw Cat game. For any questions or suggestions, please contact our team. Website : pawpawgame.com Instagram : pawpawgame PawPaw Cat has 24 different in-game languages. Pawpaw Cat can be played offline and no registration is needed to play Pawpaw Cat. ATTENTION! PawPaw Cat is a free game, in addition to adverts, in-game diamonds and gold can also be purchased for real money to use some of the features in the game. If you don't want to use in-game purchases, you can disable in-app purchases from the settings section of your mobile device or tablet. Your device has to have at least 2 GB RAM to play PawPaw Cat.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»