• فارسی
  • English

توضیحات مهمانی استیکمن

مهمانی استیکمن مجموعه ای از بازی های چند نفره برای یک بازیکن، 2 بازیکن، 3 یا حتی 4 بازیکن در همان دستگاه با قوانین بسیار ساده است. شما می توانید بدون اینترنت با Wi-Fi بازی کنید، زیرا این بازی به صورت آنلاین ، چند نفره محلی است.

این بازی برای زن و شوهر ، فرزندان و والدین، ​​برادر و خواهر، برای یک گروه از دوستان عالی است.

امکانات بازی Stickman Party: 1 2 3 4 Player Games Free - مهمانی استیکمن:
  • عملیات ساده با یک لمس
  • 4 بازیکن می توانند روی یک دستگاه بازی کنند
  • 18 بازی مختلف
  • دوستان و خانواده خود را به چالش بکشید
  • به صورت رایگان بازی کنید
تغییرات نسخه 2.3.8.3:
- 3 نقشه جدید برای حالت ماجراجویی
- امکان حرکت دوربین در حالت ماجراجویی
- ذخیره بازی در ماجراجویی (اکنون جلسه فعلی می تواند بعداً به پایان برسد)
- کلاه فضایی جدید در مغازه
- رفع اشکالات
- پیشرفت های جزئی

The description of Stickman Party: 1 2 3 4 Player Games Free

Stickman Party is a collection of singleplayer / local multiplayer games, including games for one player, 2 player games, 3, or even as many as 4 players on the same device (smartphone of tablet). In stickman games, the rules are very simple. You can play without internet / Wi-Fi, because this game is for offline, local multiplayer, on one.

These fun stickman party games for one, two players or more are perfect on the road, for parties, first dates, as well as for husband and wife, children and parents, brother and sister, for a group of friends.

At Stickman Party, playing on the same device with friends is a lot of fun. The more people playing together, the more fun, but if you have no one around to play with, you can also play alone for one player, to train your skills for your later victories when you play with your friends.

Part of the games in the Party Stickman collection with unique rules, but there are also remakes of famous mobile hits. Of course, they are adapted to the crazy task, so that it would be comfortable to play one, for two, three and 4 players on one screen. For example:

• Stickman Run for 1,2,3,4 player
• Multiplayer Tanks
• Football (soccer)
• Micro car rally racing
• Stickman clash
• bounce the ball
• Paint the colors
• Sea battle

We regularly add new mini-games. Stay tuned for updates and tell your friends about the game!

=======
Features
=======
• Simple one-touch operation, one-click
• 4 players can play on one device.
• 18 different games
• Challenge your friends and family
• Play for free

Thanks for playing!