• فارسی
  • English

توضیحات آخرین دزد دریایی جزیره

به پیشرفته ترین شبیه ساز زنده دزدان دریایی خوش آمدید.
کشتی شما غرق شده و اعضای خدمه از بین رفتند. عشق شما در خطر است و گرسنگی در راه است.
آتش روشن کرده، شمشیر خود را تیز کنید، سرپناه بسازید و خود را از زامبی و اسکلت ها محافظت کنید.
برای بقا حیوانات را شکار کنید و به عنوان یک دزد دریایی گنج های پنهان جزیره را با استفاده از اطلس دریایی جستجو کنید.
شب می آید مراقب باشید، شر آن زمان را دوست دارد تا شما را شکار کند.
تغییرات نسخه 1.4.7:
* اضافه شدن شماره آسیب برای اوباش.
* هوش مصنوعی بهبود یافته (اکنون می تواند بازیکن را بیهوش کند).
* رفع اشکال.

The description of Last Pirate: Survival Island

Welcome to the most advanced free Pirate Survival simulator!

Your ship was wrecked. Crew members fall out and get lost. Your love is in danger and starving.
Set fire. Clean your sword from rust. Build shelter and craft barricades. Protect yourself from dead zombie and skeletons. Hunt for animals.
Evolve as pirate and search for hidden treasures on vast island using sea atlas.

Night comes - be careful. Evil loves that time and will hunt for you!

This free game is currently in Beta.
But we did our best to optimize it for fast performance
While keeping probably the best Graphics available on the mobile.

Enjoy and let us know your feedback!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»