• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز اتومبیل های هند

با مشهورترین اتومبیل های جهان درجاده های چالش برانگیز رانندگی کنید تا تمام مهارت های شما به عنوان راننده آزمایش کند.
تغییرات نسخه 33:
ماشین های جدید
رفع اشکال

The description of Indian Cars Simulator 3D

Drive the most famous cars and the world through challenging roads that will test all your skills as a driver

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»