• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز سنجاب

در این بازی احساس می کنید که یک سنجاب واقعی در جنگل بلوط هستید، جهان را کاوش کنید و از روی درخت به درختان بپرید. می توانید یک توده درختی پیدا کنید و لانه خود را بسازید، قارچ ها، بلوط و توت ها در درخت جمغ آوری کنید.
در سطح 10، شما قادر خواهید بود همسر آینده خود را بر روی درختان پیدا کنید و یک فرزند داشته باشید. به فرزند خود آموزش دهید و آماده برای زنده ماندن در زمستان شوید.

با حیوانات مختلف مانند مار،  موش ها ... مبارزه کنید و مراقب گرگ! ها باشید.
دانلود بازی: