• فارسی
  • English

توضیحات استاد پیچ - پازل پین

استاد پیچ - پازل پین یک بازی پازل است که به مهارت بازیکن و راه حل های خلاقانه نیاز دارد. قانون ساده است: سوراخ های پیچ روی محصول را به ترتیب درست باز کنید تا صفحه فلزی بیفتد. خیلی ساده و در عین حال جالب خود را در پیچ و خم از مهره ها، پیچ و مهره ها و صفحات فلزی غوطه ور کنید.

با یک بازی چالش برانگیز برای تمرین مغز خود و استراحت کردن آماده شوید.

ویژگی های بازی Screw Master: Pin Puzzle - استاد پیچ - پازل پین:
  • 100 سطح چالش برانگیز
  • انواع محصولات با سبک های مختلف پین پیچ
  • گیم پلی روان و اعتیاد آور
  • مهارت های تفکر خود را آزمایش کنید و خلاقیت خود را افزایش دهید

The description of Screw Master: Pin Puzzle

Screw Master: Pin Puzzle is a pin puzzle game which requires player skill and creative solutions. The rule is simple: unlock the screw holes on the product in the correct order to make the metal plate fall. So simple yet so interesting. Immerse yourself in a maze of nuts, bolts, and metal plates.

Get ready to train your brain and relax with a challenging screw game. Download Screw Master: Pin Puzzle for FREE now.

HOW TO PLAY:
- Tap to unlock the screw holes on the product to make the metal plate fall.
- Think carefully before making a decision. Keep on thinking and trying until you hit on the solution.
- Click 💡 button whenever you need hints or remove random screws.

GAME FEATURES:
- 100+ challenging levels.
- A variety of products and various styles of screw pins.
- Smooth and addictive gameplay.
- Test your thinking skills and enhance your creativity.

Are you ready to put your nuts and bolts puzzle skills to the test? Come and play Screw Master: Pin Puzzle, solve the screw holes on various products, and make the metal plates fall.