• فارسی
  • English

توضیحات کارگردان عروسکی

کارگردان عروسکی یک بازی است که در آن شما یک قاتل شبح احمقانه را کنترل می کنید که سعی می کند مردم را مسخره کرده و قراردادهای داده شده به او را به انجام برساند.
تغییرات نسخه 1.5:
رفع اشکال

The description of PuppetMaster 3D

PuppetMaster 3D is a game where you control a silly ghost assassin that trying to ridicule people and accomplish the contracts given to him.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»