• فارسی
  • English

توضیحات امپراتوری سرسبز

امپراتوری سرسبز، ترکیبی از اقدامات قرون وسطی و استراتژی. خود را در دوران قرون وسطی خواهید یافت، جایی که 7 قبیله بزرگ در سرزمین با یکدیگر مبارزه می کنند. وظیفه شما جمع آوری ارتشی بزرگ، نابودی تمامی قبیله ها و ضبط اموال آنهاست.

در مراحل اولیه می توانید با راه زنان مبارزه کنید و غنائم به دست آمده در نبرد را بفروشید. توسعه مهارت های کاراکتر خود، خرید ابزار، آموزش جوخه خود و هنگامی که آماده بود، اولین قلعه خود را اشغال کرده و سود آن را به چنگ بیاورید. هر قلعه ای که آن را تسخیر نمود، سروران آن شما را همراهی خواهند کرد و در این صورت، قبیله شما گسترش خواهد یافت.

ویژگی های بازی Flourishing Empires - امپراتوری سرسبز:
  • نقشه سراسری
  • 7 قبیله
  • وجود شهرها و قلعه ها
  • نبرد به صورت سوم شخص
  • فهرست اموال
  • امکان سفارشی سازی
تغییرات نسخه 2.1:
- کنترل تیم
- سیستم مبارزه جدید
- مناظر طبیعی
- اضافه شدن برج و منجنیق
- اضافه شدن یک قوچ ضربتی، برج های بالیستا و منجنیق
- با کلیک بر روی "نبرد بعدی" خرابی بازی برطرف شد
- حالا می توانید پادشاه قبیله ای شوید که به آن قسم خوردید
- گفتگو با اربابان
- حمله از منجنیق فلش های شعله ور
- 32 اسب، شتر، الاغ، قاطر
- سایه (در تنظیمات قرار دهید)
- تنظیم سختی بازی

The description of Flourishing Empires

Flourishing Empires - a Mixture of medieval 3D action and strategy. You find yourself in the middle ages, where seven big clans are fighting among themselves over land. Your task is to collect a large army and destroy all the clans, and seized their possessions. In the early stages you can battle with the bandits, selling trophies obtained in battle. Develop the skills of your character, buy gear, training your squad and when you're ready, grab the first castle, which will make a profit. Each captured castle will be accompanied by the transition of the Lord on your side, thereby increasing your clan.
- Global map
- 7 clans
- Towns and castles
- The battle in the third person
- Inventory
- Customization
and much more.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»