• فارسی
  • English

توضیحات روح ترسناک

شما یک روح قدرتمند (اما زیبا) هستید. از قدرت خود برای داشتن هر چیزی برای فریب دادن اسیرکنندگان و فرار استفاده کنید.
تغییرات نسخه 44:
رفع اشکال

The description of Spooky Buud

You are a powerful (but cute) ghost. Use your power to possess anything to trick your captors and escape.