• فارسی
  • English

توضیحات معدن بقا

از طریق مجموعه ها و شکار ها می توانید ابزار و ساختمان خود را ایجاد کنید و از طریق آن از زامبی ها محافظت کرده و برای مدت طولانی زنده بمانید.
محیط را به پنج حالت فضایی ایجاد کنید، که از زامبی ها محافظت کند. مکانی پیدا کنید که آب زیادی در آن وجود داشته باشد و یک شهرک بسازید.
وسایل و ساختمانهای مختلف را از طریق جمع آوری و شکار بسازید، شب ها زامبی ها ظاهر می شوند.
می توانید با نصب دیوارها، گویاها، برجها و توپها زامبی ها را متوقف کنید. دمای بدن، گرسنگی، آب و مدیریت پوستی بسیار مهم است.
تغییرات نسخه 2.5.3:
[ به روز رسانی 2.5.3 ]
◆ محتوای مربوط به GDPR اصلاح شده است.
◆ تبلیغات بنری اضافه شده است.

The description of Mine Survival

Through collections and hunting, you can create tools and buildings.
Through it Protect yourself from zombies and survive for a long time.
Adapted to five mode environment, Create a space protecting yourself from zombies!

■ Find a place where there is plenty of water and build a settlement!
■ Build various items and buildings through collection and hunting!
■ At night, zombies appear!
■ You can stop zombies by installing walls, snares, Towers, and Cannon!
■ Body temperature, hunger, water, and poo management are very important! Don't starve!
■ Put him on the altar, call him, fight him! You can obtain the key for the next mode!
■ Build an altar, call him, and fight!■ 2.0.0 Update ■
■ Add Cave
■ Add new Ores, Monsters,Natural Objects, Drill
■ Add Fever Zone, Unicorn
■ Add 30 Pet(Functional)
■ Add Upgrade Steps : Wall, Doors, Attack Tower, Cannon, Trap, Power Tower

■ 2.0.4 UPDATE ■
● Add Custom game


★ Android Minimum API : 4.4 'KitKat'

★ REQUIREMENTS: RAM 768 AND UP


Adventure, Collection, Hunting, Settlement, Crafting, Building , Defense, Survival

First game of the Indie Game developer Wildsoda!
There is a lot of shortcomings, but I will update continuously!
Please e-mail me the bug and the request, i will review it and apply it to the update.
Lots of attention, love, and play, please.
Thank you.


[ Game Guide Link ]
https://wildsoda.wordpress.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»