• فارسی
  • English

توضیحات ریل راه آهن

در این بازی باید کنترل ریلی را که قطار از آن عبور می کند و اتومبیل ها قصد عبور از آن را دارند را در دست بگیرید. در نگاه اول وظیفه سختی نیست اما در حقیقت نیاز به دقت و توانایی بالایی برای ارزیابی وضعیت دارد.
چهارراه مورد نظر دارای 2 دروازه عبور است که نیاز به تنظیم ترافیک دارد. شما باید زمان را طوری تنظیم کنید که تمامی کسانی که در حال عبور هستند، سالم بمانند. کنترل کامل محیط در دست شماست.

The description of Railroad Crossing

In the game Railroad crossing you will regulate automobile traffic.
At first sight it is not a difficult task but requires attention and the ability to assess the situation. These games will be of interest not only for boys but also for girls. Game "Railroad crossing", will teach you the skills regulator. Crossroads has 2 crossing gates that you need to adjust the car traffic. On the approximation and the direction of the train will signal yellow arrows. Your task is to calculate the time needed for that would all transport safely crossed the railway crossing, for a time to open or close the gate for you to decide. All in your hands!
In each level you must pass through the crossing 10 cars. Some levels are limited in time.
Good luck and be careful!
Beautiful 3D graphics
3D sound design
A variety of landscapes
As you progress through the level of complexity increases
Variety of transport (cars, buses, freight and passenger express trains), lots of colorful locations (from village to megapolis) will not make bored you or your child.
If you like the game Railroad crossing, please rate it.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»