• فارسی
  • English

توضیحات صفحات رنگ آمیزی برای کودکان - حمل و نقل

از کودکی، همه بچه ها عاشق بازی و بسیار کنجکاو هستند، از طریق بازی با دنیای اطراف خود آشنا می شوند، آنها می خواهند چیز جدیدی یاد بگیرند، به انواع مختلف خلاقیت علاقه دارند.
یکی از انواع خلاقیت کودکان نقاشی است. برای هنرمندان جوان، بازی جدید رنگ آمیزی اختصاص داده شده است. این بازی برای کودکان است و به بچه ها کمک می کند تا پتانسیل خلاقیت درونی خود را کشف کنند، توانایی های پنهان کودک شما را کشف و توسعه دهند، توجه، حافظه، تخیل، پشتکار را تقویت کنند و به مهارت های حرکتی خوب کمک کنند. همچنین، رنگ آمیزی کودک را به فکر، یادگیری، کمک به کسب دانش و مهارت های جدید، با لذت و بهره می برد.

بازی های ما به کودک شما این فرصت را می دهد تا با استفاده از برس و رنگ نه تنها یاد بگیرد که چگونه انواع نقاشی ها را بکشد و نقاشی کند، بلکه وسایل حمل و نقل مختلف را به کودک معرفی کند. در قالب یک بازی، بچه ها می فهمند که انواع و اقسام حمل و نقل وجود دارد. انتخاب بازی تعداد زیادی وسیله نقلیه مختلف را فراهم می کند، از دوچرخه سرگرم کننده گرفته تا یک کشتی فضایی عظیم.

برای یادگیری نحوه نقاشی زیبا کودک باید از تخیل و تخیل خود استفاده کند، تا کمی سخت کوشی بگذارد. از این گذشته، خیال پردازی هیچ محدودیتی ندارد، بنابراین می توانید هر آنچه را که می خواهید ترسیم کنید و نقاشی کنید یا تصویری را که دوست دارید انتخاب کنید و آن را به هر رنگی که دوست دارید رنگ کنید. همچنین، ابزار طراحی امکان ایجاد نقاشی از ابتدا را فراهم می کند و در حالت رنگ تصویری را که دوست دارید انتخاب کنید و قسمت های نقاشی شده وسایل نقلیه را با هر یک از گل های انتخاب شده پر کنید، در حالی که کارهای هنری خود را با رنگ های روشن اشباع می کنید و سایه ها و غیر معمول و خارق العاده می سازید، که در آن، یک هنرمند جوان می تواند شاهکار خود را با رنگ های نئون روشن نقاشی کند، و یک تصویر معمولی را به یک اثر هنری واقعی تبدیل کند.
تمام مهارت ها و توانایی هایی که هنگام انجام بازی های رنگ آمیزی کسب خواهید کرد، که برای موفقیت در تحصیل و زندگی بسیار مفید خواهد بود. شما می توانید کاملاً در هر جایی بازی کنید و یاد بگیرید: در طبیعت، در خانه و حتی سفر به دنیا.
ما می آموزیم که نقاشی بکشیم و در روند بازی توانایی های خلاقیت خود را توسعه دهیم و به هنرمندان بزرگ زمان خود تبدیل شویم.
تغییرات نسخه 1.7.5:
نقشه ها را در اینجا ذخیره کنید! لذت ببرید!

The description of Coloring pages for children : transport

From an early age, all the kids love to play, are very inquisitive, through the game they get to know the world around them, they want to learn something new, are fond of different kinds of creativity.
One of the types of children's creativity is drawing. For young artists, our new game "Coloring for Children: Transport" is dedicated.
Razoukrashki are developing games for children that will help kids to discover their inner creative potential, to reveal and develop the hidden potentialities of your child, to develop attention, memory, imagination, perseverance, and help to train fine motor skills. Also, coloring makes a child think, learn, help to acquire new knowledge and skills, with pleasure and benefit spend your time.
Our games will give your kid the opportunity using brushes and paints not only learn how to draw and paint all kinds of pictures, but also introduce the child to various means of transportation. In the form of a game, the kids will find out what kinds and types of transport exist. The choice of the game provides a large number of different vehicles - from a fun bike to a huge space ship.
To learn how to draw beautifully the kid will have to use his imagination and imagination, to put a little zeal and diligence. After all, fantasy has no boundaries, so you can come up with and draw everything you want, or choose the picture you like and paint it in any color you like.
Also, the drawing tool makes it possible to create drawings from scratch, and in the "color" mode - choose the image you like and fill in the painted parts of vehicles with any of the selected flowers, while saturating your artwork with bright colors and shades. And the most unusual and fantastically beautiful mode is "neon lights". In it, a young artist can paint his masterpiece with bright neon colors, turning a regular picture into a real work of art.
All the skills and abilities that will acquire when playing coloring games will be very useful for successful schooling and further life. You can play and learn absolutely anywhere: in nature, at home and even traveling the world.
We learn to draw and in the process of playing develop our creative abilities, turning into great artists of our time. Develop your children with our game of coloring for kids.
Just need to download the drawing for free and go to the world of unbridled imagination, learning and playing to create unimaginable beauty works and drawings.
 
y.groupgames@gmail.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»