• فارسی
  • English

توضیحات حمله سبد

حمله کنید تا سبد را به ثمر برسانید
تغییرات نسخه 0.4.2:
رفع اشکال

The description of Basket Attack

Attack to score the basket