• فارسی
  • English

توضیحات استاد عناصر

از عناصر جادویی و طبیعی برای شکست دادن افراد بد استفاده کنید!
تغییرات نسخه 0.2.9:
رفع اشکال

The description of Elements Master

Use magic and natural elements to defeat the bad guys!