• فارسی
  • English

توضیحات شلیک آهنربایی

با آهنربای خود اشیاء را جذب و دفع کنید تا افراد بد را شکست دهید!
تغییرات نسخه 0.3.4:
رفع اشکال

The description of Magnet Shoot

Attract and repulse objects with your magnet to beat the bad guys!