• فارسی
  • English

توضیحات هیولا آرنا

با استفاده از هیولاهای تغییر روح خود، برای به دست آوردن مهارت ها و توانایی های بیشتر برای مبارزه با هیولاهای دیگر عرصه تا آخرین مرد ایستاده باشید.
تغییرات نسخه 0.2.8:
رفع اشکال

The description of Monster Arena

Using your ghost change monsters to acquire more skills and abilities to fight other monsters in the arena and be the last man standing !