• فارسی
  • English

توضیحات سامورایی سریع

می خواهید بدانید احساس یک قهرمان سوپر چیست؟ به ما بپیوندید و تبدیل به یک فلش سامورایی شوید و دشمنان خود را برش بزنید، مهارت های خود را نشان دهید تا به سطح بعدی برسید.

تغییرات نسخه 2.0.50:
بهبود عملکرد

The description of Samurai Flash

You want to know what it feels like to be a Super Hero ?
Join us and become a Samurai Flash !

-Dodge and slice your enemies to reach the next level

-Defeat bosses and show your skills

-Make the most of your speed and appreciate the slow motion of your enemies


New features are to come ( character upgrade , skins and accessories )

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»