• فارسی
  • English

توضیحات دفاع کهکشان

دفاع کهکشان یکی از بهترین بازی های دفاع از برج برای اندروید است. یک بازی رایگان استراتژی بسیار عالی و ویژه.
استفاده از یک استراتژی قدرتمند برای دفاع از برج خود در برابر امواجی از حملات دشمنان تهاجمی.
این بازی دفاع از برج با ماموریت متنوع بسیار و مراحل دشوار در انتظار شما برای تسخیر کردن می باشد.
نقشه های مختلف برای به چالش کشیدن: هر نقشه دارای ویژگی های منحصر به فرد برای آزمون مهارت های شما می باشد.
دفاع کهکشان طراحی قدیمی با ماموریت های کاملا جدید.

مشخصات بازی Galaxy Defense (Tower Game) - دفاع کهکشان:
  • 21 ماموریت
  • 21 نقشه برج
  • 16 برج مدافع
  • 16 واحد دشمن
  • تنوع نقشه ها
  • ارتقاء سیستم دفاعی خود را فراموش نکنید.
  • نابود کردن تمام دشمنان و محافظت از برج خود
دانلود کنید و از آن لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.16:
Galaxy Defense - بازی Tower Defense:
- در سطح 5 گیر کرده اید.
- بهبود بازی
- رفع خرابی

The description of Galaxy Defense (Tower Game)

Galaxy Defense – The best Tower Defense game for android ever! This game is very wonderful and special in this Strategy game category!
Let's play Galaxy Defense - The game where you are a powerful general making strategy wisely to command your cannons and defend your tower against waves of aggressive enemies. This Tower Defense game has diversified mission system with many levels of difficulty waiting for you to conquer.
Galaxy Defense is one of the best strategy / arcade games that you should play!
You may have played many of Tower Defense games, but Galaxy Defense has tons of different challenging maps. Each map has its own unique that always ready to test your skills. This Tower Defense game must be the best one you ever have.
Galaxy Defense has old-school design but whole new missions. You will don’t feel bored when playing it like other Tower Defense Games.
Galaxy Defense is a 100% free tactical game.
### FEATURES
+ Strategy of game is not easy
+ 21 Missions for your Defender
+ 21 maps Tower
+ 16 Towers Defender
+ 16 Enemy units
+ Diversity of maps, never get bored.
### TIPS
+ Consider carefully where to place you defensive units
+ Prepare carefully strategy for the first waves coming
+ Never forget to upgrade your defense system
Keep your Tower safe during the war. Destroy all enemies and protect your Tower is your mission. Please keep your spirits and fight hard!
Download Galaxy Defense, just become a best Legend of Defender, enjoy and have fun!
Keep in touch with us: http://www.facebook.com/TDefense

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»