• فارسی
  • English

توضیحات نوک قله

یک مسابقه جدید و هیجان انگیز. تست رانندگی خود در مسیرهای عجیب، دوره های طبیعی و رقابت با دوستان برای دیدن اینکه چه کسی بهترین تپه نورد است.
جاده های مختلف برای رانندگی با فیزیک واقعی، وسایل نقلیه متعدد که هر یک در ارتفاع بالا متفاوت از دیگری است، صعود از تپه های شیب دار و غلبه بر زمین های صخره ای.

امکانات بازی Prime Peaks - نوک قله:
  • فیزیک بازی واقعی
  • رقابت در جاده های مختلف
  • وسایل نقلیه متعدد
  • رقابت با دوستان
تغییرات نسخه 34.2:
• بهبود عملکرد در سطوح سایت ساخت و ساز.

The description of Prime Peaks

It’s a race to the top in Prime Peaks - the most exciting new hillclimbing game! Take your driver through challenging, realistic courses and challenge your friends to see who is the best hill climber.
Always wanted to take a test drive in some of the wildest mountain terrains? Now you can with Prime Peaks - multiple tracks designed to rock your world as you race to the highest point. Each track is designed with realistic game physics, offering the best hill climb challenge out there.
Choose from multiple vehicles that each provide something different in your high-altitude quest. Your heart will be pounding as you try to climb steep hills and overcome rocky terrain. Push your vehicle to the limit and win bragging rights from your friends as the #1 driver and competitor.
Features:
• Realistic game physics.
• Compete on multiple tracks.
• Choose from multiple vehicles.
• Compete with friends on your own leaderboard (Facebook login required).