• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان پیستون

هدف بگیرید، شلیک کنید ... سپس همه آنها را بکشید و بشکنید.
از ساختمان به ساختمان دیگر بپرید و به غولها شلیک کنید تا آنها را بکشند و آنها را وادار کنید که قسمت به قسمت بشکنند.

بهترین بازیکنان فقط در چند ثانیه با قدم گذاشتن بر روی بخش ها، می توانند زنجیر را به هم وصل کنند.

کنترل های ساده و بصری و مکانیک بازی اعتیاد آور است.
تغییرات نسخه 1.9.5:
رفع می کند

The description of Plunger Hero

Aim, shoot... then Pull and break them all!


The most impressive game of 2020 so far!

Jump from building to building and shoot the giants to pull them and make them break part by part.


The best players manage to chain sections together by stepping on them in just a few seconds.


Simple and intuitive controls and addictive gameplay mechanics.