• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ ماشین - رانندگی در شهر

اگر به دنبال یک بازی شبیه ساز پارکینگ اتومبیل بسیار جذاب هستید، این بازی انتخاب مناسبی است، که مهارت های رانندگی خود را نشان دهید.

یک قانون ساده، از موانع موجود در جاده جلوگیری کنید و از مالیده شدن اتومبیل خود جلوگیری کرده، آن را با دقت در پارکینگ اختصاصی رانندگی کنید. این کار ممکن است به راحتی پای به نظر برسد، اما حتی برای رانندگان حرفه ای نیز می تواند بسیار دشوار باشد.

امکانات بازی Car Parking 3D Pro : City car driving - پارکینگ ماشین - رانندگی در شهر:
  • تجربه رانندگی واقعی با آینه نمای عقب، سنسور تشخیص مانع و رضایت از صدای موتور
  • نقشه های مختلف برای سرگرم نگه داشتن
  • اتومبیل های مدل ها و رنگ های مختلفی که می توانید خریداری کنید
  • دو حالت چالش برانگیز برای تست مهارت های رانندگی خود
  • استارت را فشار داده و دنده را به حالت دلخواه تغییر دهید
تغییرات نسخه 3.3:
- رفع برخی از اشکالات
- رفع خرابی

The description of Car Parking 3D Pro : City car driving

If you are looking for an awesome car parking simulator game then Car Parking 3D Pro is the very one to perfect your driving skills!

One simple rule: steer away from the barriers on the road to prevent your car from getting bumped or scratched, carefully drive it in the assigned parking lot. This task may seem as easy as pie, but it can be quite difficult even for professional drivers.

Give it a shot, you will get hooked at the first try.

FEATURES:
- Real driving experience with a rear-view mirror, a sensor for obstacle detection and satisfying engine sound.
- Different maps to keep you entertained for hours.
- Shield item for protection.
- Cars of various models and colors that you can buy.
- Two challenging modes to test your driving skills: parking mode and license mode.

HOW TO PLAY:
- Press Start and shift the gear to the desired position to move forward (D) or backward (R).
- Use the steering wheel to turn the car in the direction that you want.

Download now for free. Let’s get in your dream car to begin the journey. And always remember safety first.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»