• فارسی
  • English

توضیحات شوک سایبری

شهر باشکوه و مجلل نیو سایبر یورک، مورد حمله قرار گرفته است، ارتش های روبات های شیطانی به رهبری امپراتور سرخ، درست در حومه قرار دارند. ما باید آنها را برای میلیون ها شهروند در شهر، به هر هزینه متوقف کنیم.

به ما بپیوندید، رهبر و قهرمان ما باشید. نیروی دفاعی ما ماهرترین و شجاع ترین سربازان تحت دستورات شما هستند.

ویژگی های بازی Cybershock : TD Idle & Merge - شوک سایبری:
  • دو واحد از یک ارتش و یک رتبه را ترکیب کنید و یک رتبه بالاتر کسب کنید.
  • انرژی را از دشمنان جمع کنید حتی وقتی که آنلاین نیستید، سپس از آن برای ارتقاء سربازان خود استفاده کنید
  • سربازان خود را در مکان های مناسب مستقر کنید تا از مهارت های خود بهترین استفاده را ببرید
  • در زمان مناسب از تقویت یا موقعیت های مبادله سربازان خود فرا بگیرید تا دشمنان قدرتمند را از بین ببرید
  • با شکست دادن هر رهبر دشمن، یک جعبه غنائم حاوی بسیاری از موارد مفید برای تقویت ارتش خود خواهید یافت
تغییرات نسخه 1.2.5:
- رفع اشکالات.

The description of Cybershock : TD Idle & Merge

Hey, you there. Yes, it's you the guy who is reading this. WE NEED YOU!

Our city, the magnificent and gorgeous New Cyber York City, is under attack!
Armies of evil robots, led by The Red Emperor, are right at the outskirts. We must stop them by all costs, for million lives of citizens in the city.

Join us, be our leader, be our hero, and our Defense Force is under your commands. We have the most skillful and bravest soldiers, those come from 5 armies:
- RAPIDO: Masters of gun. Any invader entering their range will get a rain of bullets upon its head.
- CRYO: They like to freeze their enemies, slow them down, make them easy targets to strike.
- ACIDO: Spraying concentrated acid to enemies, melting them down to liquid, they show no mercy to those ones who dare to attack their city.
- PYRO: There's an eternal fire in their engines, their gun barrels, and their metal hearts. They are most effective against large groups of enemies.
- ELECTRO: Be aware! They own the greatest invention of robotkind.

You will command our armies with these skills:
- MERGE: Combine two units of the same army and rank to make a higher rank one.
- IDLE: Collect energy from enemies even when you are offline, then use it to upgrade your soldiers.
- STRATEGY: deploy your soldiers at right places to make the best use of their skills.
- ACTION: Call out reinforcements or swap positions of your soldiers at the right time to take down powerful enemies.

With each enemy leader defeated, you will get a trophy box contains many useful items to enhance your army. You can also buy them in shop with Cyberium to make an invincible legion.

Fight through countless areas with increasing tension to protect your city from the evil hand of The Red Emperor. Make them SHOCKED, make them DELETED!

Get Cybershock for FREE now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»