• فارسی
  • English

توضیحات دفاع از سرزمین - تکامل برج

تکامل برج سبک جدیدی از بازی های دفاع از قلعه است؛ این بازی با ویژگی های پیشرفته تر و استراتژی های خلاقانه ساخته شده است.
شما با ساخت و ارتقاء برج از تهاجم دشمنان جلوگیری می کنید. بیایید تا آخرین نفس از قلعه خود محافظت کنیم.

ویژگی های برجسته بازی Field Defense: Tower Evolution - دفاع از سرزمین - تکامل برج:
  • برج های متنوع
  • تعداد زیادی از دشمنان مهاجم
  • 4 نوع نقشه
  • 3 گزینه دشواری: آسان، متوسط و سخت
  • جمع آوری سکه برای افزایش قدرت برج
  • گیم پلی اعتیاد آور، گرافیک رنگارنگ و موسیقی متن مناسب
  • 47 دستاورد و 3 بُرد جهانی

The description of Field Defense: Tower Evolution

Field Defense: Tower Evolution brings you a new style of tower defense game. This is the td game style with more advanced feature and creative. With effective strategy, you will build and upgrade towers to stop the invasion of enemies. Let's fight till the last breath to protect your castle.
***** Outstanding Features*****
- Diversified towers
- A large number of aggressive enemies to fight against : runners and fly units
- 4 types of maps
- Challenge through 40 waves
- 3 difficulty options: easy, medium and hard
- Coin collection to power up towers
- Addictive gameplay, gorgeous graphics and great soundtrack
- 47 achievements, 3 leaderboards

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»