• فارسی
  • English

توضیحات دفاع از برج 2

یکی از بهترین بازی های دفاع از قلعه اندروید. بازی به سبک دفاع از برج بوده که دارای جزئیات فراوانی است. با استراتژی های کارآمد می توانید قلعه را تقویت نموده و در مقابل هجوم مهاجمان بایستید. تا آخرین نفس از قلعه دفاع کنید.

ویژگی های بازی Tower Defense Evolution 2 - تکامل دفاع از برج 2:
  • برج های متنوع
  • طیف گسترده ای از دشمنان برای مقابله(واحد های هوایی و حرکتی)
  • 4 نوع نقشه
  • 3 حالت سختی متفاوت
  • جمع آوری سکه برای افزایش قدرت قلعه
  • گیم پلی اعتیادآور، گرافیک چشم نواز و جلوه های صوتی زیبا
  • 45 دستاورد مختلف و 3 جدول جهانی

The description of Tower Defense Evolution 2

Tower Defense Evolution 2 - one of the best tower defense game in Android Store. This is the TD game style with more advanced feature and creative. With effective strategy, you will build and upgrade towers to stop the invasion of enemies. Let's fight till the last breath to protect your castle.
***** Outstanding Features*****
- Diversified towers
- A large number of aggressive enemies to fight against : runners and fly units
- 4 types of maps
- Challenge through 40 waves
- 3 difficulty options: easy, medium and hard
- Coin collection to power up towers
- Addictive gameplay, gorgeous graphics and great soundtrack
- 45 achievements, 3 leaderboards

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»