• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب توپ

بازی شروع و جلو رفتن در بازی، کافیست صفحه را لمس کنید!
یک بازی عالی و سرگرم کننده برای گذراندن زمان.
بازی با توپ بسکتبال و آزمایش مهارت های خود.
بهترین رکورد شما چند خواهد بود؟
تغییرات نسخه 1.5.8:
بازی ثابت یخ را شروع کنید که چند دستگاه را تحت تأثیر قرار داد

The description of Dunk A Lot

Just tap to dunk!

Perfect for killing a few minutes with some pure FUN

A unique basketball game that will put your skills to the test!

How much can you score ?