• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان عضلانی هالک خشن - تکامل آینده

دیوارها را خراب کنید، با ماشین‌ها تصادف کنید، تخته سنگ‌ها را پرتاب کنید و در رقابت‌های تکاملی آینده تقریباً آسیب‌ناپذیر باشید.

شما به عنوان یک ابرقهرمان غول پیکر، یک مرد سبز پوست، انسان نما عضلانی که دارای قدرت بدنی زیادی است بازی می کنید. برخلاف قهرمان عنکبوتی، قهرمان آهنی یا یک بازی ابرقهرمانی دیگر، شما دارای ماهیچه های عظیم و خشم وحشیانه هستید.

مهارت های جدید را ایجاد کنید و با به دست آوردن تجربه مبارزه در جنگ فوق العاده و تبدیل شدن به یک مرد قهرمان حتی قدرتمندتر، توانایی های فوق العاده جدید را باز کنید.

تبدیل به یک جنگنده فوق العاده در برابر باندهای جنایتکار شوید. این بازی مبارزه ای در یک شهر جنایی اتفاق می افتد، ابرشرورهای جنایتکار رقبای شما هستند و شما باید با شکست دادن آنها با استفاده از قدرت قهرمان خود شهر را نجات دهید. شهر بزرگ تحت ظلم و ستم ابرشرورها است، به عنوان یک ابرقهرمان، تمام تلاش خود را برای شکست دادن رئیس ها در مسابقه تکامل آینده انجام دهید.

از مهارت‌های منفعل و توانایی‌های فعال آینده از طریق تکامل استفاده کنید و به دشمنان سنگ پرتاب کنید، دیوارها را خرد کنید و ماشین‌ها را داغون کنید.
تغییرات نسخه 1.19.8:
رفع انجماد در راه اندازی بازی.
رفع اشکال جزئی و بهبود تجربه بازیکن.

The description of Muscle Hero: Future Evolution

Destroy walls, crash cars, throw boulders and be almost invulnerable in the contest of future evolution fighting.

REVOLUTION IN SUPERHERO FIGHTING
You play as a giant superhero, a green-skinned man, muscular humanoid possessing a vast degree of physical strength. Unlike spider hero, iron hero or another superhero game, you have enormous musculature and savage fury.

CRAFT NEW SKILLS
Unlock new super abilities by gaining fighting experience in the super war and becoming an even more powerful champion man.

BECOME THE SUPER FIGHTER AGAINST CRIMINAL GANGS
This fighting game takes place in a criminal city - same like Iron Hero and Spider Hero games or another superhero game. Crime supervillains are your rivals and you have to save the city by defeating them using your champions strength. The grand city is under the supervillains’ oppression. As a superhero, do your best to defeat bosses in the contest of future evolution!

EPIC STREET FIGHTING GAME
The street fighting game is created in the beat 'em up genre, this is the revolution of fighting games in the present and in the future, like one of the best superhero games. Perform melee attacks, crush everything on your way in the super war by using epic super abilities of champions in the universe.

CONTEST OF NEW COMBOS AND ABILITIES OF CHAMPIONS
Use future passive skills and active abilities through evolution: throw stones to enemies, crush walls and smash cars. Make a revolution on the city streets and stop the super war in the universe of Spider Hero or Iron Hero or other superhero games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»