• فارسی
  • English

توضیحات دویدن مادربزرگ عصبانی

نگاهی به خیابان ها با دویدن مادربزرگ عصبانی!
ننه جان ما عصبانی شده و شروع به مسابقه دویدن در خیابان کرده است، هیچ موجودی جلودارش نیست، بسیار جالب است که بدانید او بسیار سریع هم می دود!
دویدن، پریدن از موانع مختلف و حواس پرتی در این بازی دیوانه کننده و طنز در انتظار شماست.

  • تغییر ظاهر خود با 70 مدل لباس مختلف شامل مادر بزرگ خوشحال، مادر بزرگ شگفت انگیز، مادر بزرگ زامبی و ...
  • مسابقه در جنگل، ایستگاه های مترو، شهر نیویورک، رم و ...
  • خرید و ارتقاء قدرت با تفویت کننده های مختلف.
اگر عاشق بازی مادر بزرگ هستید منتظر چی هستید، دانلود کنید و لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.33.1:
Angry Gran روح کریسمس را دریافت می کند. آدم برفی را در این رویداد دسامبر جمع آوری کنید.

The description of Angry Gran Run - Running Game

Take to the streets with ANGRY GRAN RUN!
Our Granny has been locked away in the Angry Asylum by Fred the agent in white, she's plotting her escape, and she needs YOU to guide her through the streets once she's busted out!
Run, jump, dash and slide over and around tons of different and WACKY obstacles in this crazy new endless running game!
THE PUNKS ARE BACK! Bash them out the way and grab their coins to clear up the streets once and for all!
Change your look by buying new costumes including 70's hippy gran, wonder gran, zombie gran and even a PENGUIN COSTUME!
Forget the temple, jungles and subway stations - the cities of New York and Rome await you! Run 2
Buy and upgrade loads of different power-ups like BULLET-TIME and INVINCIBLE SHIELDS.
Watch out for ALIENS, DINOSAURS and other INSANE stuff!
Angry Gran Run is the best free 3D running game! If you love grandma games then you will love this cool FREE running game!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»