• فارسی
  • English

توضیحات دکتر متخصص

بیماران را شفا دهید و دکتر حرفه ای باشید. سلامتی را برای بیماران به ارمغان بیاورید و دکتر ارشد کلینیک باشید.
تغییرات نسخه 1.11.0:
بهبود عملکرد و رفع اشکال.

The description of Master Doctor 3D

Heal the patients and be the master doctor!
Bring health to patients!
Be the master doctor of the clinic!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»