• فارسی
  • English

توضیحات بلیز بلو - اکشن واقعی

این بازی واقعا یک اثر هنری است و بازیکنان را وحشت زده خواهد کرد. یک ویژگی قابل توجه دیگر این بازی سیستم کنترل منحصر به فردش است.

نبرد بر روی نوک انگشتان شما
ما دکمه های غیر انسانی مجازی را کنار گذاشته ایم و یک سیستم کنترل ضربه ای و کشیدنی به وجود آوردیم. تمام حرکات با نوک انگشتان شما انجام خواهد شد.

گرافیک های فوق العاده زیبا
زیباترین گرافیک های دو بعدی و معتبرترین مدل گرافیک ژاپنی بر اساس هزاران اثر هنری اصل

موزیک افسانه ای و صدا گذاری های درجه یک
قهرمان ها را قفل گشایی کنید و سهم آن ها را بیشتر کنید.

گیم پلی تک به تک
امکان شرکت در چالش های تک به تک در مقابل سایر بازیکنان سراسر جهان
تغییرات نسخه 1.32:
مشکل برطرف شد.
دانلود بازی: