• فارسی
  • English

توضیحات شکارچی دایناسور

هزاران سال پیش در جهان شکار یا تیراندازی به دایناسورها یک مشکل اساسی در تاریخ بشر بود.
دنیای بازی های شلیک یا شکار دایناسورها، این بازی زیبا طراحی شده است. هیجان واقعی شکارچی دایناسور در کوه ها و بیابان های آفریقا را تجربه کنید.

در حال حاضر دوره دایناسورهای قدیمی در جهان به طور کامل به پایان رسیده است، اما بسیاری از مردم شوق دیدن و شکار آنها را دارند، بنابراین به منظور ماجراجویی مردم ما این بازی شکارچی دایناسورها را با ساخته ایم.

برای هیجان تیراندازی بهتر، ما انواع مختلفی از سلاح های حمله را اضافه کرده ایم و همه دایناسورهای دوره ژوراسیک را برای ماجراجویی بهتر کاملا واقعی طراحی کردیم. تیراندازی دایناسورها در دنیای ژوراسیک رایگان است. از شکار دایناسورها با پنج نوع تفنگ تهاجمی در دنیای زیبای کوه با گیاهان سبز و صحرای واقعی آفریقا لذت ببرید.

در این بازی صداهای مختلف دایناسورها وجود دارد که باعث می شود احساس واقعی شکار دایناسورهای کوهستانی را تجربه کنید.

ویژگی های بازی Dinosaur Hunter Sniper Safari Animals Hunt - شکارچی دایناسور:
  • هیجان واقعی تعقیب دینو
  • حمله و تیراندازی مرگبار به دینو
  • گرافیک شگفت انگیز کوه های ماقبل تاریخ و بیابان آفریقا
  • بسیاری از سطوح هیجانی با تعداد تیراندازی به دایناسورها
  • بازی بسیار جذاب با انیمیشن های حمله کننده و صداهای کشنده
  • دایناسور مورد نظر خود را برای شکار یا تیراندازی انتخاب کنید
  • کنترل تیرانداز اول شخص
تغییرات نسخه 4.0:
gunبهبود دقت اسلحه
attractiveمحیط های جذاب جدید اضافه شده است
n کیفیت گرافیک پیشرفته
. رابط کاربری بهینه شده
Game اندازه بازی بهینه شده

plz در مورد به روزرسانی جدید نظرات خود را به ما بدهید، با کمک بازخورد شما بازی خود را بیشتر بهبود خواهیم بخشید

The description of Dinosaur Hunter Sniper Safari Animals Hunt

Thousand years ago in the world dinosaur hunting or shooting was a major problem in human history.
In world of dinosaur shooting or hunting games this beautifully designed dinosaur hunting or shooting game.

Experience the thrill of being an real Dinosaur Hunter in the mountains & African desert. Dinosaur hunting is real thrill and fun for hunting gamers.

Now a days dinosaur of old ages have been finished completely for the world but dares most of the people have the craze to see them & to hunt dino so for the purpose of adventure of people we have the udviklede this dinosaur hunter game with best assault rifles two shoot the dino perfectly.

There are five assault weapons for dino assassin adventure in mountains and desert safari Africa.
Jurassic World is famous for dino hunting so we udviklede a jurassic også in this game two provide a high quality dinosaur hunting game to users.

For better shooting thrill! We have added different types of assault weapons and all of dino are free for full and real adventure of dinosaur shooting in Jurassic world. Dinosaur hunting is done with five types of assault rifles in beautiful safari mountain world with green plants and real Africa desert. Feel Real dinosaur hunter in this dinosaur game if you are crazy about dinosaur hunting games. If you are real hunter and like dinosaur hunting games then it is best hunting game for you two show your hunting or shooting skills free in two beautiful environments of Jurassic Mountains & Africa Safari Desert.
There are different dinosaurs noises in this game two make you feel real mountains dinosaur hunting. There are also multiple types of dinosaurs for hunting.
1-Brontosaurus
2-Apatosaurus
3-Parasaurolophus
4-Stegosaurus

Keep in the mind dinosaurs are deadly dangerous and attack you and you have two shoot themselves as soon as possible. If you try two shoot them with one bullet they will not be killed so you have two shoot themselves to least three bullets. If you are a real hunter they go in the mountains safari or Africa desert pick assault rifle of your choice and start hunting.

Game Features:

• Actual thrill of dino chases and deadly dino attack and shooting
• Amazing graphics and prehistoric safari mountains and Africa desert
• Many thrilling levels with different number of dinosaurs shooting.
• Awesome game play with attacking animations and deadly sounds.
• Choose Dinosaur of your choice for hunting or shooting.
• Seven Assault Weapons and all of them are free for full shooting adventure.
• Easy and Smooth First person shooter controller.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»