• فارسی
  • English

توضیحات پازل بلوک چوب

قطعات را کنار هم قرار دهید، هنگامی که یک خط عمودی یا افقی را پر می کنید، آنها ناپدید می شوند و فضا را برای قطعات جدید آزاد می کنند.
بازی به پایان خواهد رسید اگر هیچ فضایی برای بلوک های داده شده زیر تخته وجود نداشته باشد.
بازی آسان و لذت بخش برای تمام سنین می باشد.
می توانید هر زمان و هر کجا بازی کنید.

The description of Wood Block Puzzle

Place the pieces into board. Once you fill in a vertical or horizontal line, it will disappear, freeing up space for new pieces.
Game will be over if there are no space for any the given blocks below the board.

Easy to play and pleasurable game for all age.
Easy to learn and fun to master gameplay.

You can play anytime and anywhere! We really hope you enjoy it!
Quickly , let's try the game.