• فارسی
  • English

توضیحات اسنیک آنلاین

مار بازی چند نفره به صورت اینترنتی.
کنترل مار خود را از هنگامی که بسیار کوچک است در دست گرفته و با خوردن امتیازها و حلقه زدن به دور مارهای کوچک، بزرگ و بزرگ تر شوید. هر چه بزرگ تر شوید، رتبه شما افزایش می یابد و مارهای کوچکتر در برخورد با شما نابود می شوند.
تغییرات نسخه 9.2.7:
پشتیبانی از دستگاه های بیشتر

The description of Snake WWE

Snake WWE