• فارسی
  • English

توضیحات خدایان آسمان

فرمان دادن به خدایان آسمان در نبردی بر علیه شهرهای مستحکم و صدها واحد نظامی. کنترل هر لحظه عملیات به عنوان رهبر نبرد بر علیه شهرهای دشمن. یک امپراتوری ارزشمند برای خدایان بسازید.
در این نبرد جانانه، شما انتخاب های فراوانی برای ایجاد یک پایگاه قدرتمند دارید، اما اگر وقت ساخت و سفارشی کردن را ندارید، از سازه های آماده و کامل استفاده کنید.

ویژگی های بازی Gods of Olympus - خدایان آسمان:
  • کنترل کامل به عنوان قدرت برتر در نبردی زنده
  • دفاع از امپراتوری خود و مقابله با امپراتوری های سایر کاربران سراسر دنیا
  • استفاده از سازه های آماده و کامل
  • هر خدا دارای قدرت ویژه ای برای کنترل بخش های مختلف است.
  • ساخت شهری قدرتمند و حفاظت از آن با سپاهی از مدافعان
تغییرات نسخه 4.3.28388:
در نسخه 4.3 چه جدید است؟

تغییرات قهرمان
- تیسوس، پرسئوس و آتالانتا اضافه شدند!
- قفل یک قهرمان دوم و سوم را برای دفاع از شهر خود باز کنید!

چت اتحاد
-تعمیر صفحه کلید چت
رفع اشکال

برای جزئیات بیشتر اخبار ما را ببینید!
https://www.godsofolympus.com/news/

با تشکر از بازی شما!

The description of Gods of Olympus

Command the gods of Olympus as they battle through ancient Greece against fortified cities and hundreds of combat units. Control every second of the action as the gods rampage through the cities of your enemies. Build a mighty empire worthy of the gods.
Full Combat Control
Take full control of the legendary Greek gods in real-time combat. Master an innovative combat system that puts you in command of towering gods as they tear through enemy defenses. Employ strategy and brutality as you unleash the devastating powers of Zeus, Athena, Ares, Aphrodite, Apollo, Artemis, and Hades. More gods will be added soon!
Real-Time Cooperative Play
Rush into battle to aid your allies and fight alongside them in live cooperative play! Help them defend their city from attacks or join them in laying waste to your enemies.
No Build Times
All buildings and upgrades are completed instantly -- never wait for a build timer! Instantly buy and sell buildings, reinventing your city at any time. Explore a huge variety of city layouts and defensive strategies.
Unique Reward System
Never lose your hard-earned wealth! The gods reward both skillful attacks as well as clever, effective defenses. Claim your fortune in the battlefield, thanks to a game economy that rewards action, boldness, and combat.
FEATURES
? Full control of the legendary Greek gods in real-time combat.
? Real-time cooperative play -- help an ally defend their city or attack another empire.
? Defend your city from attacks as they happen in real-time
? Construct buildings instantly -- no waiting!
? Each god commands multiple unique combat powers
? Build a powerful city protected by massive armies and an array of defensive towers.
? Spar with yourself or alliance members to test their might.
? Get rewarded both for defending well AND for attacking well.
? Expand into new areas to create a vast empire.
? Battle for the fate of Ancient Greece in an epic single-player campaign based on Greek mythology.
--- NOTE ---
This game requires an internet connection to play and offers in-app purchases.