• فارسی
  • English

توضیحات عامل عملیات

عامل عملیات یک جاسوس است که تنها هدفش نجات جهان از انواع شر است. معصیت اصلی پزشکی است که برنامه ای برای نابود کردن کل جهان با انتشار گسترده کلاهکهای هسته ای دارد.
تغییرات نسخه 1.6.23:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Agent Action

Agent Action is a spy who's sole purpose is to save the world from all kinds of evil. His main nemesis is doctor EVIL who has a plan to destroy the whole world by unleashing a massive strike of nuclear warheads. Agent Action is humanities last hope. Run. Shoot. Cover. Take action! Save the world!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»