• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز اتومبیل رانی

شبیه ساز مسابقات اتومبیل رانی یکی از بهترین بازی های ماشین، با موتور واقعی است. در حال حاضر شما می توانید با ماشین های اسپورت مسابقه ای به صورت رایگان رانندگی کنید.

ویژگی های بازی Racing Car Driving Simulator - شبیه ساز اتومبیل رانی:
  • شبیه ساز ABS، TC و ESP همچنین می توانید آنها را خاموش کنید
  • کاوش محیط دایره ای
  • آسیب واقعی خودرو
  • فیزیک دقیق
  • کنترل ماشین خود با یک فرمان، شتاب سنج یا فلش
  • چندین دوربین مختلف

The description of Racing Car Driving Simulator

Racing Car Driving Simulator is the best car simulator of 2014, thanks to its advanced real physics engine
Ever wanted to try a sports car simulator? Now you can drive, drift and feel a racing sports car for free!
Be a furious racer on a whole city for you. No need to brake because of traffic or racing other rival vehicles, so you can perform illegal stunt actions and run full speed without the police chasing you!

Drifting fast and doing burnouts had never been so fun! Burn the asphalt of this open world city! Try to disable all assists and drift and drag!

GAME FEATURES
------------------------------------------
Full real HUD including revs, gear and speed.
ABS, TC and ESP simulation. You can also turn them off!
Explore a detailed open world environment.
Realistic car damage. Crash your car!
Accurate physics.
Control your car with a steering wheel, accelerometer or arrows
Several different cameras.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»