• فارسی
  • English

توضیحات خودرو در ترافیک 2021

در بهترین بازی اتومبیل رانی 2021 رانندگی کنید. خود را در آسفالت بزرگراه رها کنید و از کابین اتومبیل خود از ترافیک پیشی بگیرید.

ویژگی های بازی Car In Traffic 2021 - خودرو در ترافیک 2021:
  • مسابقات بی پایان
  • شبیه سازی واقعی رانندگی
  • بهترین گرافیک سال 2018
تغییرات نسخه 1.3.2:
رفع اشکال و بهبود عملکرد!

The description of Car In Traffic 2021

Drive the fastest cars in the best car racing game of 2021. Free yourself in the asphalt of the highway and overtake the traffic from the cockpit of your car.

From the creators of Extreme Car Driving Simulator, this new car game features some of the most realistic racing cars for you to drive.

Game features:
----------------------------------------------------------------------
- Endless racing
- Realistic driving simulation
- Best graphics of 2018

Race in the ultimate car experience for mobile driving games!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»