• فارسی
  • English

توضیحات ضربه هواپیما - جت جنگنده

برای پرش به نبردهای هوایی سریع، با این هواپیمای همهجانبه آماده شوید ✈️💣💥

برای خلبانی جنگنده های پیشرفته نسل 5، آماده شوید و ماموریت های جنگی هوایی را در برابر دشمنان مهیب شروع کنید و با تسلط به دشمنان پیروز نبرد شوید با بهترین هواپیماهای جنگنده بر فراز مناظر خیره کننده پرواز کنید.

مانورهای جسورانه را در حین جنگ با ضربات دقیق در نبرد آسمانی انجام دهید. چه یک خلبان باتجربه باشید، چه تازه وارد آسمان، بازی های هواپیمای داگ فایت چنگ جهانی دوم شماره خیره می کند.
بازی تجربه عجیب ارائه می دهد که شما را برای کسب اطلاعات بیشتر باز می گرداند. فرماندهی جت سه بعدی پیشرفته مجهز به تسلیحات پیشرفته را به دست بگیرید و در این شبیه ساز جنگی هواپیما مهارت های خود را نشان دهید.

هواپیماهای جنگنده به شما امکان می دهد جت خود را به سلاح های مرگبار از جمله موشک، مسلسل و بمب مجهز کنید. بازی جنگنده جت f 16 به صورت آفلاین یک نبرد هوایی واقع بینانه را ارائه می دهد.

ویژگی های Aircraft Strike: Jet Fighter - ضربه هواپیما - جت جنگنده:
  • 🛩️ گیم پلی با اکتان بالا
  • ✈️ انواع جنگنده های جت رزمی
  • ماموریت های جنگی هوایی
  • ⚔️ زرادخانه با سلاح قدرتمند
  • تابلوهای امتیازات برای صعود
  • کنترل های گیم پلی روان و بصری
  • تجربه واقعی جنگ آسمان سه بعدی

The description of Aircraft Strike: Jet Fighter

Get ready to jump into high-speed aerial combat in this immersive Aircraft Strike: Jet Fighter ✈️💣💥

Fighter jet plane game 3d
Prepare for the ultimate adrenaline rush as you pilot cutting-edge jet fighters 3d. Lead jet plane war games high-speed aerial combat missions. Master the art of airplane dog fighting games against formidable foes. Fly over stunning landscapes in best fighter plane games. Feel the rush of air superiority as you soar through the skies in dog fight plane. Unleashing a barrage of missiles and gunfire on enemy targets from dogfight jet 3d.

Aircraft Strike: Jet Fighter
Execute daring maneuvers during dogfight ww2 and precision strikes in heart-pounding sky battle. Whether you're a seasoned pilot or new to the skies, dogfight airplane games ww2
offers a exotic experience that will keep you coming back for more. Command advanced dogfight 3d jet armed with state-of-the-art weaponry. Dominate enemy air space in this epic warplanes air combat simulator!

Aircraft Strike: Jet Fighter has exhilarating air battles to fight. in thrilling air skirmishes. fighter aircraft games offline allows you to equip your jet with deadly weapons including missiles, machine guns, and bombs. f 16 jet fighter game offline gives an immersive realistic aerial combat. Epic fighter dog fight navigate enemy territory with stealth and precision. In jet fighter battle every move brings you closer to victory or oblivion.

Features of Aircraft Strike: Jet Fighter
🛩️ High-octane gameplay
✈️ Variety of ace combat jet fighters
🔥 Challenging intense air combat missions
⚔️ Powerful arsenal & weaponry
🌍 Leaderboards to climb up to
🎮 Smooth & intuitive gameplay Controls
🎌 Realistic sky war 3d experience

Are you ready to take to the skies and become a legendary jet fighter? Download air combat simulator now and Dominate the skies in this epic jet fighter simulator!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»