• فارسی
  • English

توضیحات فرزند من

نگهداری از نوزاد تازه متولد شده، هیجان انگیز است.
شما یاد می گیرید که چگونه از نوزاد زیبا مراقبت کنید، مراقبت هایی شامل غذا دادن، بازی، حمام کردن و ...
  • انتخاب نام نوزاد تازه متولد شده خود
  • انتخاب مشخصات مناسب برای کودک
  • چهره کودک و خنده او
  • کودک را با شیر تغذیه کنید.
  • استحمام نوزاد
  • اسباب بازی سر و صدا و خنده کودک
  • خواباندن کودک
  • ضبط صدای خود
تغییرات نسخه 3.5.8:
- اشکالات بحرانی رفع شده است

The description of My Baby (Virtual Pet)

"My Baby Virtual Pet" is the easiest and most exciting way to experience what it's like to have a newborn baby. You will learn how to take a good care of your adorable virtual son (or daughter) which includes: feed, play, talk, take a bath with the baby, etc...
Your newborn baby would let you know any time he / she needs your attention just as a real baby! : )
P.S. Before you start using "My Baby (Virtual Pet)", please have a quick look over the instructions:
* Name your newborn baby
* Pick the most suitable profile for your baby by simply sliding your fingertips to the left/right
* Tap the baby face to make him/her laugh
* Make sure your baby is always fed by playing the milk games
* Hold the "milk" button to feed the baby
* Hold the "shower-cloud" button to bathe the baby
* Hold the "smiley" button to give the rattle toy to your baby
* Tap the "lamp" button to put your baby to sleep
* Tap the "rec" button to record your voice

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»