• فارسی
  • English

توضیحات دعوای قهرمانان

لذت بردن از مبارزات خیابانی در این بازی سه بعدی. می توانید در برابر اربابان کونگ فو، کاراته، کشتی، بوکس و ... مبارزه و رقابت کرده و از پیروزی خود لذت ببرید.

انتخاب شخصیت های مورد علاقه خود با بیش از 18 جنگجو، رقابت و دعواهای خیابانی، اجازه ندهید که حریفان بر شما غالب شوند.
تست مهارت های بوکس خود در یک جنگ فوق العاده و منفجر کردن مخالفان خود با شعار فردا هرگز وجود ندارد.

ویژگی های بازی Superheros Free Fighting Games - دعوای قهرمانان:
  • گرافیک باور نکردنی به صورت سه بعدی
  • 18 مبارز عالی
  • 5 سناریوی مختلف
  • حرکات ناگهانی باور نکردنی
  • حالت های مبارزه سریع
  • حالت داستانی
  • صدای HD
از ابر قهرمان خود در مبارزات سه بعدی لذت ببرید.
مبارزات مرگبار در صحنه دعوا، درگیری برای رسیدن به فینال، دعوا های خیابانی ابر قهرمانان، همگی در این بازی مهیج و بی نظیر.
تغییرات نسخه 7.5:
V 7.5
- بهبود عملکرد.
- صدور صورت حساب Google.
- بهبود رفتار و ثبات

The description of Superheros Free Fighting Games

Always you wanted to be a superhero and save humanity, conquering the world of heroes FREE !! Enjoy all the disciplines of street fighting, you can compete against masters of kung fu, MMA, karate, wrestling, boxing and other forms of struggle, to enjoy an epic battle.
Choose your favorite character, including more than 18 fighters, and compete in street fights, do not let them reach your opponent to avoid a KO.
Have fun, testing the skills of your boxing at the wheel of a super fighter, blast your opponents fight as if there were no tomorrow, this fighting game contains shopping inside, so you can play every day from your life without spending money.
The true heroes are born in the street fighting, feel the power and strength in your hands, wielding a real fighting machine.

Game Features:
- Incredible 3D graphics.
- 18 fighters.
- 5 different scenarios.
- Incredible combos.
- Quick fight mode.
- Story mode.
- Immersion in combat.
- Sound HD.
- Global Leaderboard.
Show that you can fight with the same skill through your superhero, enjoy 3D fighting as ever you felt, enjoy the graphics engine Super Hero Fighting game and gets to be champion of street fighting.
Enjoy the mortal combat for control of world wrestling scene in a struggle to reach the final, thanks to the best free games of street fights of super heroes, feel the realism of combat as never before done.
Download this free fighting game and demonstrates how you handle your fists and your skills superhero in a thrilling fight to the death, you feel like splashing sweat of your opponent because these fights are very realistic boxing mode.
Play every day of your life Superheroes street fight 2015, because it is a game of free fight, without having to make any purchase within the application or pay anything, because this application is fully funded through advertisements within .
Note that Superhero fighting game, is a fictional universe and is not affiliated with any real fight promotions or brands.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»