• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه ابر قهرمانان 2

قدرت قهرمانان را حس کنید و با رهبری مبارزان افسانه ای، آزادی بشریت را از دست نیروهای شیطانی روز زمین خارج کنید. مهارت های خود را در سبک های مختلف رزمی مانند کشتی، مبارزات خیابانی، کونگ فو و بوکس مورد آزمایش قرار داده و در مبارزات پیروز شوید.

از میان 36 قهرمان مختلف، کاراکتر خود را انتخاب نموده و در حالت آموزش، نکات لازم را به او بیاموزید. با ضربات پشت سر هم و ترکیبی، قدرت های جدید به وجود آورده و حریف را نقش زمین کنید.
با دست یافتن به پیروزی، مراحل جدید فعال خواهند شد.

ویژگی های بازی Superheros 2 Fighting Games - مبارزه ابر قهرمانان 2:
  • فیزیک طبیعی
  • شامل 36 قهرمان مختلف
  • 5 مکان مبارزه متفاوت
  • امکان مبارزه سریع
  • دارای مُد داستانی
  • صدای با کیفیت
  • مبارزه به صورت سه بعدی

The description of Superheros 2 Fighting Games

Feel the power of the Heroes and liberate humanity from evil raging on Earth villains, leading a battalion of fighters who will become a legend of the superheros.Use all your strength and your skills in mma, kung fu, wrestling, street fighting, boxing in this epic battle for survival of the human species.
Choose your character in more than 36 heros, you'll train them in the training mode and upload your skills and damage to the street fight, using its multiple combos, punch and kicks to stop the forces of evil.
Use the power of your hands and get knock out your opponents in this fight for the world championship super fighters, fight with all your strength and get unlock and level up different heroes, you'll have your alcancea through winning battles .
Superheros 2 Free Fighting Games is the best game for free fights you can find in the market because it contains purchases inside and can play every day of your life without spending money.
Characteristics:
- Realistic physics.
- Choose from 36 superheroes.
- 5 different scenarios.
- Quick fight mode.
- Story mode.
- Sound HD.
- Fights in 3D.
Feel the best wrestling and boxing together in this incredible delivery Superheros 2 Free Fighting Games, feel the adrenaline in your hands, and shows who is the champion of street fights.
Enjoy the mortal combat for control of world wrestling scene in a struggle to reach the final, thanks to the best free games of street fights of super heroes, feel the realism of combat as never before done.
Download this free fighting game and demonstrates how you handle your fists and your skills superhero in a thrilling fight to the death, you feel like splashing sweat of your opponent because these fights are very realistic boxing mode.
If you like Heroes 3D fighting, download your fists and demonstrates that won the battle of your life and liberate humanity from the clutches of evil this game of free fight.
This free game is financed by ads from our partners inside, note that Superheros 2 Free Fighting Games depicts a fictional universe, it is not affiliated with promotions actual fight or marks.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»