• فارسی
  • English

توضیحات آندوکو - سودوکو

آندوکو یک پازل سودوکوی شماره ای برای تلفن های هوشمند وتبلت است. بازی شامل پازل هایی با سطح دشواری متنوع و دستورالعمل های جزئی است. مناسب برای مبتدی ها و حرفه ای ها.

ویژگی های Sudoku: Andoku 3 Free - بازی آندوکو - سودوکو:
  • طراحی جذاب
  • ذخیره خودکار بازی ها
  • کمک های متعدد در طی بازی
  • تنوع های بازی زیاد
  • 9 سطح دشواری
  • هماهنگ سازی با کلود
تغییرات نسخه 1.35.4:
• ترجمه فرانسوی (بتا!)
• وابستگی های کتابخانه به روز شده است

The description of Sudoku: Andoku 3 Free

Andoku 3 Free is a Sudoku number puzzle game for smartphones and tablets. The game contains Sudoku puzzles of various difficulty levels and detailed instructions. It is aimed at beginners and experts alike.

Features

✔ intuitive navigation
✔ appealing design
✔ auto-save running games
✔ unlimited undo and redo
✔ enter notes
✔ numerous assistance functions
✔ many game variations
✔ nine difficulty levels
✔ cloud synchronization
✔ enter your own Sudoku puzzles
✔ game statistics

Game variations

Andoku 3 Free offers numerous other game variants in addition to the standard version of Sudoku:
• X Sudoku
• Hyper Sudoku
• Percent Sudoku
• Color Sudoku

Tutorials

Andoku 3 Free comes with tutorials that teach you many solving techniques. Based on specific game situations, the tutorials explain the solving techniques step by step.

The solution techniques are ordered by difficulty, ranging from very simple (Introduction, Hidden Single, etc.) to very difficult (XY Chain, Sashimi Swordfish, etc.).

Enter your own puzzles

Would you like to solve a Sudoku puzzle from your local newspaper on your smartphone? With Andoku 3 Free you can easily enter your own puzzles.

Cloud synchronization

The game allows you to save your progress in the cloud. This also allows running games to be synchronized between different devices.

You can start a game on your smartphone and continue to play on your tablet later!