• فارسی
  • English

توضیحات کلمات اول برای کودک

آیا میخواهید کلمات جدید به کودکان خود یاد دهید؟ این برنامه برای تدریس کلمات جدید برای کودکان عالی است و کمک خواهد کرد که آنها اشیاء روزمره را یاد بگیرند، که شامل بیش از 120 کلمه با دقت انتخاب شده است.

ویژگی های بازی First Words for Baby - کلمات اول برای کودک:
  • بیش از 120 کلمه مانند حیوانات خانگی، زمان خواب، وسایل نقلیه، لباس، حیوانات مزرعه، غذا، پارک، زمان غذا، زمان حمام و اسباب بازی وجود دارد
  • تصاویر رنگی با کیفیت
  • تلفظ حرفه ای کلمات برای یادگیری صحیح
  • انیمیشن های زیبا و صداهای واقعی حیوانات
  • این برنامه منحصر به فرد بسیار سریعتر یاد خواهید گرفت
  • این برنامه برای اهداف آموزشی بچه ها طراحی شده است
تغییرات نسخه 2.5:
- رفع اشکالات برای حذف تبلیغات. با تشکر از بازخورد شما
- نماد تطبیقی ​​جدید.
- موارد و صداهای جدید را با دقت انتخاب کنید!

The description of First Words for Baby

Do you want to introduce new words to your toddler, kid or baby? This app is great to teach new words to your babies, toddlers and kids! Baby flashcards will help them to learn everyday objects. It includes more than 120 carefully selected words.

- There are 11 baby flashcard categories and more than 120 words(Pets, Sleeping Time, Vehicles, What I Do?, Clothes, Farm Animals, Food, At Park, Eating Time, Bath Time and Toys).
- Colorful high quality pictures keep your babies' interest level high.
- Professional pronunciation of words for child's correct learning.
- Nice animations and real sounds of animals, vehicles and babies!
- First words for baby has a simple and intuitive navigation.
- Your toddler will learn much faster with this unique app!
- This app is designed for kids educational purposes.
- Baby flashcards can keep your kids entertained anywhere, anytime!

This game is ideal for parents and children to play and enjoy together. Playing is so easy that even a baby can do it without the help of an adult. Baby first words is a first words app for your toddlers, children and kids. You can use this app as baby flash cards or flash cards for toddlers. Teach words for toddlers using this app.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»