• فارسی
  • English

توضیحات مینی فورس جهانی

اشرار به فرماندهی زنوس به زمین حمله کردند، جنگجویان شجاعی برای محافظت از کره زمین علیه چنین شرورانی می جنگند. شما می توانید کارهای دیگری غیر از تماشا انجام دهید! اکنون وقت آن است خود را نشان دهید.

آواتار خود را با طراحی شخصی ایجاد کنید و اگر از لباس های معمولی خسته شده اید، آواتار خود را با ترکیب لباس های مختلف به دلخواه طراحی کنید. وقتی طراحی آواتار شما تمام شد، زندگی خود را شروع کنید و با افراد جدید دوست شوید.
شکلک های زیبا و دوست داشتنی در دسترس هستند.

هنگامی که دوستان جدیدی پیدا کردید، بیایید ماجراجویی را برای یافتن دنیای جدید شروع کنیم و در مکان هایی که به آنجا رفته اید می توانید چیزهای جدیدی کشف کنید. با دوستان خود یک ماجراجویی را شروع کنید و اسرار پنهان را پیدا کنید.

در میان ولت، سامی، لوسی و مکس با استفاده از مهارت های مختلف حمله و دیسک، بهترین شخصیت خود را انتخاب کنید و نیروی شر را شکست دهید. شخصیت خود را ارتقا دهید تا قدرتمندتر شود و سطح بالاتری را به چالش بکشیدو

از میان ولت، سامی، لوسی و مکس یکی از ویژگی های منحصر به فرد خود را انتخاب کنید و در حالی که از هیجان از دست دادن قدرت خود به مرور لذت می برید.
تغییرات نسخه 1.0.468:
- رفع اشکال
: برخی از مشکلات بازی را حل کرد.

The description of Miniforce World

The villains who invaded the Earth under the command of Zenos!
And brave warriors who fight against such villains to protect the planet!

You can do more than just watching the Miniforce! Now it's time for me to become a Miniforce M-03G member!
Volt! Sammy! Lucy! Max! Let's go! Miniforce X, transformation!

■ Miniforce World ■
Miniforce animation is now available as a game!
Create your own avatar and make new friends.
Enjoy the game by selecting a Miniforce agent and make your best agent powerful!

■ Avatar Design ■
Create your own avatar with a personalized design!
Tired of ordinary outfits? Design your avatar by combining various clothes as you like!
Ah! You can also try the X suit, the symbol of the Miniforce X! I'm the Miniforce X!

■ Community ■
When your avatar design is done, start your Miniforce life!
Open the door and go outside! Meet new people at the Plaza, chat, and make friends with them!
Cute and lovely Miniforce emojis are only available at Miniforce World!

■ Local Exploration ■
Once you've made new friends, let's start an adventure to find a new world!
Sea, fishing ground, playground, and even school!
In Miniforce World, you can discover new things even in places you've been to!
Start an adventure with your friends and find hidden secrets!

■ Mini Game – Miniforce Shooting ■
Transform with the X suit and save the planet from Zenos and his villains!
Among Volt, Sammy, Lucy, and Max using different attack and X disk skills, select your best character and defeat the villains!
Upgrade your character to make it more powerful, and challenge a higher level!

■ Mini Game – Miniforce Running■
If you want a casual game to enjoy, try the Running game and make the best record!
Select one among Volt, Sammy, Lucy, and Max, each with their unique characteristics, and run while enjoying the thrill of losing your power over time!
Upgrade your character to run longer and score higher!