• فارسی
  • English

توضیحات دکتر رانندگی 2

بازی جدید دکتر رانندگی 2 با گرافیک خوب، سطوح چالش برانگیز و امکان چند نفره آنلاین.
رانندگی در خیابان صاف با سریعترین خودروها در انتظار شماست.
تغییرات نسخه 1.61:
ماشین جدید

The description of Dr. Driving 2

Dr. Driving drives you crazy!
Dr. Driving is back in the sequel to the biggest mobile driving simulation game of all time!
Dr. Driving 2 starts a new era of driving simulation gameplay with super stunning graphics, challenging multi-stage levels and real-time online multiplayer.
Burn up the street with the fastest and most visually stunning driving game.

SUD Inc.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»