• فارسی
  • English

توضیحات جاده نجات - بازی رهایی دیوانه

نجات یک فرد جدا شده فقیر را نجربه کنید. صفحه خود را بکشید و مسیر نجات خود را انجام دهید.
تغییرات نسخه 1.2.7:
رفع اشکال جزئی

The description of Rescue Road - Crazy Rescue Play

Rescue the poor isolated person!

Swipe your screen and make your path to rescue!