• فارسی
  • English

توضیحات صعود کوهنورد

جالب ترین مسابقه ای که تاکنون بازی کرده اید، را از دست ندهید. برای پیروزی در مسابقه پاهای خود را بکشید. هر نقاشی شما را اجرا خواهد کرد و وقتی گیر کردید می توانید شکل دیگری برای عبور دادن بکشید.
تغییرات نسخه 1.16.05:
بهبودهای متفرقه

The description of Draw Climber

Funniest race you ever played!

Draw your legs to win the race!

Any drawing will make you run!

When you are stuck you can draw another shape to pass!