• فارسی
  • English

توضیحات بیت - ریتم موسیقی

توپ را برای زدن موسیقی هدایت کنید.
موسیقی را حس کنید و تا جایی که می توانید بروید. با حالت بی نهایت دیوانه شوید.

  • آسان برای یادگیری، سخت برای استادی
  • با رفتن به موسیقی بیشتر الماس را جمع کنید
  • از آهنگ های عالی لذت ببرید
  • پوسته های سرگرم کننده توپ را باز کنید

The description of Beat Bouncing - Free Rhythm Music Game

Guide the ball to the beat of the music!

Feel the music and go as far as you can. Get crazy with the infinite mode! Be aware of the walls for not loosing.

* Easy to learn, hard to master
* Collect diamonds by going further in the music
* Enjoy awesome songs
* Unlock fun ball skins

# Support

Don’t hesitate to contact our team at: support-music-rhythm-road@approver-studio.com
Privacy Policy & Terms of Service: http://approver-studio.com/tos