• فارسی
  • English

توضیحات بیت - ریتم موسیقی

توپ را برای زدن موسیقی هدایت کنید.
موسیقی را حس کنید و تا جایی که می توانید بروید. با حالت بی نهایت دیوانه شوید.

  • آسان برای یادگیری، سخت برای استادی
  • با رفتن به موسیقی بیشتر الماس را جمع کنید
  • از آهنگ های عالی لذت ببرید
  • پوسته های سرگرم کننده توپ را باز کنید
دانلود بازی: